✓ Individuāla pieeja ceļojumu plānošanā ✓ Konsultanta atbalsts ceļojuma laikā ✓ 20 gadu pieredze fantastisku ceļojumu organizēšanā

SIA "Tūrisma aģentūra KOLUMBS"

PVN LV 40003404807
Reģistrācijas numurs Ekonomikas ministrijas TATO datubāzē TATO-2010-107
Elizabetes iela 65 -16, Rīga, LV-1050

Tālr.: 67 21 21 21
Fakss: 67 22 40 30

Banka

A/S "Swedbank"
kods: HABALV22
konts: LV76HABA0001408034366
A/S "SEB banka"
kods: UNLALV2X
konts: LV06UNLA0050002843231

Grāmatvedība

Tālr.: 67 79 61 19
Fakss: 67 22 40 30
E-pasts: [email protected]